You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
PLN
Polski

www.czesci-elektroniczne.pl

  • Shopping Cart 0
  • Koszyk jest pusty!

Lista życzeń (0)

Odstąpienie od umowy

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Informujemy, że zgodnie z  „Ustawą o Prawach Konsumenta” z dnia 30 maja 2014  Dz.U. 2014 poz. 827 przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować ustawowy termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne jednoznaczne oświadczenie wysyłając je pocztą: na adres PH Luminet ul. Andyjska1A, 71-497 Szczecin lub pocztą elektroniczną: na adres e-mail: biuro@czesci-elektroniczne.pl. Konsument  może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 


W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostaną niezwłocznie wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Przedsiębiorstwo Handlowe LUMINET 

ul. Andyjska 1A,

71-497 Szczecin


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko…………………………………………………………. 

Adres …..…………………….……..……………………………………. 

Data…………………………………………………………………………. 

…….…………………………………………………………………… 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)